• Monday - Apr, 19 2021- 21:36PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Tiệm ở Miami, gần phi trường và downtown. Cần thợ biết làm everything, full time hoặc part time. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Good tips, bao lương nếu cần. Xin liên lạc: 763-732-9628 (text)

Cần gấp thợ nail biết làm bột và tay chân nước. Tiệm ở South Miami, đã hoạt động trên 20 năm, trong khu shopping center lớn, giá cao, tip tốt, income ổn định, ăn chia tùy theo khả năng. Chỗ làm vui vẻ thoải mái và an toàn. Xin liên lạc Tony: 305-713-4530