Họa Sĩ Bảo Vũ (hơn 30 năm trong nghề) Chuyên Vẽ Tranh trên Tường cho Tiệm Nails, Nhà Hàng, Văn Phòng, Nội Thật và chân dung các loại. Xin hãy liên lạc để chúng tôi gửi ngay những mẫu tranh đẹp nhất cho quý vị xem trước. Website: www.baovu.com 714-660-8618

Cần thợ nail biết làm bột hoặc tay chân nước. Ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm nằm trên đường North Dale Mabry Hwy, Tampa. Xin liên lạc: 813-507-2049 813-507-4610