Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Florida (24) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Tampa (1) - đổi thành phố

Tiệm nằm trên đường Fowler, Tampa, đối diện China Buffet. Cần thợ nail biết làm bột và design. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng . Xin liên lạc: 813-334-3360