Cần thợ tay chân nước, gel, P&W hoặc SNS. Bao lương 4K-5K/tháng. Tiệm ở Kennesaw, Acworth. Liên lạc Will: 678-833-7879 (C)

Tiệm ở Fayetteville, GA cần thợ làm chân tay nước, GEL, SNS làm Full Time hoặc Part Time. Xin liên lạc : 678-462-4906

Yêu & say mê nhạc Việt. Đang sưu tầm kho nhạc cần mua lại những CD nhạc cũ được sản xuất tại hải ngoại từ những năm 1997 trở về trước. L/L Tony: 404-388-5034