• Monday - Apr, 19 2021- 21:35PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Cần sang tiệm nail vì không người trông coi. Tiệm income trên $450K/ năm. Tiệm cách Atlanta 6 hr. Giá sang $60K. Muốn biết thêm chi tiết liên lạc: 470-499-8267

Cần thợ TCN. Vợ chồng càng tốt. Tiệm ở Albany, GA. Bao chỗ ở cho thợ ở xa. Bao lương nếu cần. Ai không biết nghề hoặc ở VN mới qua sẽ được hướng dẫn. 770-756-4496 Nina