• Tuesday - Oct, 20 2020- 08:53AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Tiệm ở Decatur. Cần thợ làm bột và tay chân nước, full time/part time. Bảo đảm good income, giá nail cao. Nếu cần Chủ sẽ bao lương. XLL: 404-789-0555

CẦN THỢ NAIL

Cần nhiều thợ bột & chân tay nước. Bao lương $4,500/tháng trở lên. Địa chỉ: 2630 Rainbow Way, Suite A, Decatur GA 30034. Xin vui lòng gọi: 404-451-8027