• Sunday - Jan, 17 2021- 13:33PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Looking for a receptionist for a medical office around Duluth area. Need to be fluent in English and Vietnamese (a plus if know Spanish as well.) Please contact email: TrueCare.employment@gmail.com or call: 470-584-3699

Nhà ở Duluth có phòng cho nữ độc thân share trên đường Pleasant Hill, gần chợ Hong Kong (Assi cũ), gần freeway exit 104 khoảng 5’ lái xe, bao gas, điện nước & internet. LL: 206-890–0918 Đoan 206-890-0918

TUYỂN NHÂN VIÊN

TUYỂN NHÂN VIÊN email: info@vietvana.com 678-230-9560 Định