Tiệm Nail Nữ ở Gwinnett Mall ở GA cần thợ làm bột, dipping, tay chân nước hay làm tất cả, nếu biết làm đủ thứ sẽ bao lương. FT/PT. Tiệm đóng cửa chủ nhật.Tiệm rất thuận tiện cho những anh chị ở Lawrenceville, Duluth, gần chợ Great Wall, Sweet Hut. Liên lạc Kat: 404-642-1712