Cần Nam (Nam lớn tuổi cũng được), biết chút ít về làm trại gà, có chỗ ở. Xin liên lạc: 678-759-9996