• Monday - Apr, 19 2021- 21:00PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

CẦN THỢ NAIL

Cần thợ Nam/nữ hoặc vợ chồng càng tốt, biết làm tay chân nước, bột, gel or SNS. Tiệm ở Macon, khách Mỹ trắng. Income cao, tip hậu. Lương từ $$6,000 trở lên, tuỳ theo khả năng. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật. Có nhà cho thợ ở xa. Xin vui lòng liên lạc: 478-474-9999 (W)

Cần thợ bột & tay chân nước, biết làm everything càng tốt. Tiệm vùng Macon, GA. Income từ $5,000-$7,000/tháng. Nếu thợ giỏi làm everything bao lương. Good tip. Khách nửa trắng, nửa đen. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 478-737-3098