• Monday - Apr, 19 2021- 22:29PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

CẦN THỢ NAIL

CẦN THỢ NAIL NAM HOẶC NỮ. Biết làm Bột các loại. Tiệm ở Woodstock, cách chợ Hongkong 35 phút, Bao lương $4000/tháng.Cần làm ngày Chủ Nhật, off ngày thường. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi số: 404-819-8653 (C). Nếu ko nghe máy kịp, vui lòng để lại lời nhắn. Xin cám ơn 404-819-8653 (C)

Tiệm ở Woodstock on Hwy 92. Cần thợ Tay chân nước hoặc biết làm Bột càng tốt. Đảm bảo lương 4K-6K/tháng. Gọi hoặc text: 256-295-7432

Tiệm ở Woodstock on Hwy 92. Cần thợ Tay chân nước hoặc biết làm Bột càng tốt. Đảm bảo lương 4K-6K/tháng. Gọi hoặc text: 2562957432