Cần tuyển nhân viên văn phòng. Biết sử dụng thành thạo word & excel và có khả năng giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Liên lạc Sophia: 817-296-7158