CẦN MANAGER VÀ RECEPTIONIST. Cần thợ nail, good location, thành phố Frisco, $800-$1200/w, cách Garland 25' gần Plano, Carrollton, McKinney, Dallas, The Colony, Little Elm, khu sang = high income. Giá cao + tip cao = lương cao. Mướn thợ: P/W + pedicure/manicure + wax + massage + facial + eyelash. FT/PT, weekend OK. CẦN MANGAGER kinh nghiệm. Xin liên lạc 214-705-6221 817-905-1430

Cần gấp nhiều thợ nails bột và tay chân nước, $800-$1200 /w, ổn định, bao lương hoặc ăn chia. khu 3 màu ở Fort Woth. L/L Tony: 419-773-1177

Trẻ em và người lớn. Giáo trình dễ hiểu. Tận tâm. 18 năm kinh nghiệm. Nhận dạy Piano, các loại kèn: Flute, Glarinet,... , drum.. Xin liên lạc Cô Trinh: 978-884-2788

Nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi, nhà ở FireWheel Mall Garland. L/L Quyên: 469-623-2123

Cho thuê phòng $350/tháng, bao điện nước, có internet, gần chợ Trường Nguyên. Xin liên lạc: 972-513-4792

Tiệm ở S. Arlington cần thợ bột hoặc tay chân nước. Xin liên lạc: 682-521-3984 (C)