Tiệm nail vùng South Austin cần thợ tay chân nước hay làm đầy đủ. Nếu cần sẽ luyện tay nghề,không khí làm việc thoải mái. Ăn chia hay bao lương (tùy khả năng). Liên lạc: 512-774-0578

Tiệm gần Lakeline mall - Austin, bảo đảm good location, có income , có 6 ghế, 5 bàn, rent $2400/m free nước, giá $25K (giả rẻ hợp lý), tốt cho gia đình. 832-646-5047

Tiệm DONUT tại 11900 Metric Blvd, Austin, TX. 78758 cần sang, good location, gần trường ACC North Austin, có drive - through, 1,300sf, rent $4,300, đầy đủ tiện nghi. Liên lạc Lisa Kim: 512-466-5714

Tiệm 26 ghế, 18 bàn. Một tiệm 14 ghế, 10 bàn. Tiệm nằm địa điểm tốt, tại khu chợ & nhiều nhà hàng. Khu khách Mỹ trắng, good tip. Liên lạc: 512-750-2864