Chicken Farm cần người partner open 10 chicken house, trại ở West Virginia. Cần $200K down equal to 60% owner. Mọi chi tiết liên hệ Larry Dang: 940-337-3259

Cần tuyển người làm customer service/ngồi quầy. Khu Bellaire. 714-862-9095