• Wednesday - Jan, 27 2021- 12:27PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Cần tuyển thợ biết làm đầy đủ, bột và dipping powder. Tiệm vùng McKinney, khách sang, Mỹ trắng, thu nhập ổn định. Xin gọi hay để lời nhắn cho Kyle: 972-734-8280

Tiệm Mckinney, TX cần thợ nails có kinh nghiệm và thợ tay chân nước, lương $900 - $1,200 (tùy theo kình nghiệm). Liên lạc 469-363-1139 Alex

McKinney 75071 còn dư phòng cho thuê, bao tất cả, không có bao ăn, Lake Forest & 380. L/L: 469-602-6026