Tiệm ở McKinney cần gấp thợ nails dipping, hay bột FT/PT bao lương từ $700 - $900/w tùy theo kinh nghiệm. Tiệm thoải mái, vui vẻ, cách Outlet Mall 5' lái xe. Liên lạc 214-973-5025 (w) 469-877-0417

Cần tuyển thợ bột biết đầy đủ . Tiệm nằm vùng McKinney, khách sang, Mỹ trắng, bao lương hay ăn chia, thu nhập ổn định. Liên lạc Kyle: 972-734-8280

Tiệm vùng Mc.Kinney, gần Allen Outlet Mall cần thợ nam/ nữ kinh nghiệm nexgen. Tiệm bao lương quanh năm, khu sang, giá cao, tip cao, lương từ $800-$1,200/w. Tiệm rất sạch sẽ, rộng rãi, làm rất an toàn. Gọi đi làm liền. Call/ Text: 469-585-1454

Tiệm mới mở ở McKinney cần thợ bột, tay chân nước, bao lương từ $800-$1,100 / w (tùy theo kinh nghiệm), FT/PT. Xin L/L: 214-796-3548

Nhà tại Mc.Kinney gần 75 & 121 cho share, thuận tiện cho các tiệm nails ở Eldorado & Collin College. Bao điện nước, giặt sấy và internet, giá $450/m. Liên lạc: 972-838-6011