LYTLE Nails cần thợ nam/nữ FT/PT, bao lương hoặc ăn chia tùy ý, làm việc thoải mái, good tip, good income từ $4,500- $5,000/m. Mở cửa 10am-7pm. Xin vui lòng liên lạc: 210-325-6646

Tiệm tại San Antonio cần thợ tay chân nước, làm đủ thứ, làm từ thứ hai - thứ bảy, CN off. Liên lạc: 210-310-3530

Tiệm nail lớn tại San Antonio, giá cao, tip nhiều, cần thợ nails FT/PT kinh nghiệm, giỏi bột, design, cần thợ làm eyelash, threading, wax, thợ tay chân nước, giỏi sellac, income từ $4,500 - $6,500/ m tùy theo khả năng build khách. Liên lạc: 210-777-1968

Tiệm nằm tại Thousand Oak, cần thợ nails nam / nữ làm bột chân tay nước, lương bao $4,000 / mo (trên chia), có chỗ ở cho thợ ở xa. Liên lạc: 210-896-7499

Hai tiệm lớn tại San Antonio & New Braunfels cần nhiều thợ nails nam/ nữ làm đủ thứ hay chân tay nước hay bột only. Làm bôt only vẫn đủ income, tiệm nhiều bột và dip, income $6,000 - $8,000/m, có phòng cho thợ ở xa miễm phí tháng đầu. Liên lạc 830-358-1583 (New Braunfels) 210-384-8884 (San Antonio)

Cần thơ nail nam/nữ, bao lương $4000-$5,500 tùy theo khả năng, hơn ăn chia. Cần sang nhiều Lease hoặc build tiệm tại San Antonio / HEB and shopping Target/ shopping lớn. Xin liên lạc biết thêm chi tiết Mr. Tony: 210-702-7420

Tiệm Eva nail cần sang gấp vì lý do con nhỏ, 8 ghế, 8 bàn, 1,650sf. Thật tình muốn mua xin liên lạc: 786-660-2674

Tiệm ở San Antonio cần thợ chân tay nước, nam / nữ, có chỗ ở cho thợ ở xa, bao lương $4,000/m. Liên lạc: 210-896-7499

Tiệm nằm trong khu HEB San Antonio, khu Mỹ trắng, good location, tiệm có 6 bàn, 6 ghế mới remodel. Xin L/L: 210-723-5035