Cần bán một trại gà đang có hợp đồng với Tyson ở Mena, Arkansas. Trại lớn, tổng thu nhập $500.000 hàng năm. Giá là $ 3,295,000. Nông trại nằm cách Dallas 4 tiếng và Houston 6 tiếng. Được đại diện bán bởi công ty Twin Oaks Realty, Inc. Mọi chi tiết xin gọi hoặc nhắn tin Dan Schwieder 479-957-2342 (English) 479-957-2342