Tiệm nail ở Boca, cần thợ nail nữ biết làm everything. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Khu Mỹ trắng, tip cao. Xin liên lạc: 561-395-8099