Cần gấp thợ nail nam – nữ biết làm everything. Tiệm ở vùng Bonita, FL. 239-248-4177