Tiệm Phở Việt ở Brandon, FL, cần thợ biết xào nấu lương từ $120 - $150/ ngày tùy theo khả năng, phụ bếp và servers có kinh nghiệm. Xin liên lạc: 321-480-9979