Cần thợ nail nữ làm cho 2 tiệm trong Mall ở Merritt Island, và 1 tiệm ở shopping plaza đông đúc. Cần thợ có kinh nghiệm bột, và thợ tay chân nước. Khu Mỹ trắng, tip cao. Lương từ $900 - $1,500/ tuần & up hơn ăn chia 6/4. Thật lòng xin gọi Ngọc (nếu không thật lòng xin miễn gọi. Cảm ơn): 321-652-3599