Tiệm nail ở Jacksonville Mandarin cần sang. Tiệm rộng 1,400 SF., có 8 bàn, 8 ghế, income $350,000 - $380,000, giá sang $95,000. Thật lòng xin liên lạc Kathy. *** Jacksonville Mandarin area nail salon for sale, 1400 SF, 8 tables, 8 chairs, income $350,000 - $380,000, ask $95,000. Please contact Kathy if interested.*** 347-828-2313