Cần thợ nail nam hoặc nữ làm tay chân nước cũng được. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm ở Lake City, FL, có chỗ ở Free. Và cũng cần sang tiệm. Mọi chi tiết xin liên lạc: 215-609-9819