Tiệm ở Lake Mary/ Heathrow, FL, cần gấp nhiều thợ nail biết làm tay chân nước, bột, bột nhúng, waxing. Lương cao, bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Xin liên lạc: 321-446-2832