Vì không có người trông coi nên cần sang gấp tiệm nail ở Lakeland, FL. Tiệm mới build lại, có 10 ghế, 8 bàn, tất cả là đồ mới, rộng 1,800 SF, tiền rent rẻ $1,800/ tháng. Đồng thời cũng cần thợ nail biết làm everything. Ai thật lòng xin liên lạc: 863-258-6544

Cần sang tiệm nail ở South Lakeland, có 8 ghế, 7 bàn, rộng 1,200 SF. Rent $1,700. Giá sang $50,000. Nếu ai thật lòng muốn biết thêm xin liên lạc: 863-999-2173