Cần sang gấp tiệm nail gần Largo Mall. Giá sang $450,000. Thật lòng xin liên lạc: 813-401-5924