Tiệm ở Ocala. Bao lương cho thợ biết làm everything $1,000/ tuần. Bao lương thợ nữ tay chân nước $800- $900/ tuần. Có chỗ cho thợ ở ở xa. Tiệm mở cửa từ 9 am – 7 pm. Xin liên lạc: 352-369-0600 352-732-1120