Tiệm ở thành phố Palm Coast, FL, cần 2 thợ nam hoặc nữ có kinh nghiệm làm SNS và bột. Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng, lương cao, tip hậu, có thể bao lương nếu cần, có chỗ ở. Xin liên lạc Joseph: 321-747-4134

Tiệm nail Palm Coast, FL, giá bán $235,000, income trung bình $13,000 - $15,000/ tuần. Khu vực walk-in shopping center, nằm giữa 3 thành phố chính. Xin liên lạc Joseph: 321-747-4134