Vì move đi tiểu bang khác nên cần sang gấp tiệm nail ở đường Powerline, Pompano Beach, FL. Tiệm rộng 1,200 SF, 6 bàn, 4 ghế. Giá sang $38,000, có thể thương lượng. Mọi chi tiết xin gọi hoặc nhắn tin: 954-805-6828