Cần thợ nail nam hoặc nữ lương từ $750-$1,200/ tuần hoặc hơn, bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng. Cần thợ bột hoặc tay chân nước, tiệm đông khách, tip cao, 99% Mỹ trắng, có chỗ ở cho thợ ở xa. xin liên lạc: 863-458-2002