Tiệm ở Seminole, FL, cần tìm thợ nail. Xin liên lạc: 727-391-1616