Cần sang tiệm nail gấp trong Publix Plaza, Seminole/ St. Petersburg, FL, khu Mỹ trắng, đang hoạt động tốt, giá bán rẻ. Xin liên lạc: 727-900-4407