Cần sang tiệm nail ở thành phố Winter Heaven, income $320,000/ năm, giá sang $130,000, tiền rent $2,314/ tháng. Và cũng cần bán 10 mẫu đất vườn cam giá $300,000. Ai thật lòng xin liên lạc Helen: 863-397-9556