Tiệm ở thành phố Fort Lauderdale, gần biển và gần Mall Gallery. Cần gấp thợ nail biết làm everything hoặc chân tay nước, thợ mới ra nghề cũng nhận. Bao lương $200- $250/ ngày (tùy theo khả năng), thợ nữ bao cao hơn, full time hoặc part time. Xin liên lạc Vinh hoặc Jessi: 267-984-5335

Đổi bằng nails đến Florida. Di Trú Việt. Chuyên về di trú 50 tiểu bang, EB5, EB3. 954-226-6469