Yêu & say mê nhạc Việt. Đang sưu tầm kho nhạc cần mua lại những CD nhạc cũ được sản xuất tại hải ngoại từ những năm 1997 trở về trước. L/L Tony: 404-388-5034