• Friday - Sep, 18 2020- 10:00AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Tiệm hoạt động gần 7 năm. Giá build tiệm hơn $100,000. Tiệm sang trọng, trong khu shopping center lớn và mới nhất ở Aiken, SC. Có phòng wax riêng và đầy đủ tiện nghi, có hệ thống camera trong và ngoài tiệm. Khách sang, giá nail cao. Xin liên lạc: 803-474-0667