• Monday - Apr, 19 2021- 22:41PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

CẦN THỢ NAIL GẤP

Cần thợ Nữ biết làm P&W, SNS & TCN. Tiệm vùng Mỹ trắng, khu 316-Athens. Income $5,000-$6,500/tháng, tip từ $300/tuần trở lên. Xin liên lạc: 404-201-0743

CẦN THỢ BỘT LÀM FULL-TIME/ PART-TIME. TIỆM Ở VÙNG ATHENS, GA. XIN LIÊN LẠC: 404-518-8064

Về hưu, cần sang lại tiệm nail. Cách Athens 15 phút. Ai có thiện chí muốn mua xin liên lạc: 706-788-7378