Người Việt Nam mới qua. Nam/Nữ làm FT. Bao ăn ở. Nhà hàng Sài Gòn Phở: 760 Scranton Rd, St.100 Brunswick, GA 31525. LL Sơn: 912-342-3390