• Friday - Sep, 18 2020- 11:01AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Vì thiếu người trông coi cần sang tiệm Nail nằm ở Carrollton, Georgia. Có 6 bàn, 6 ghế và phòng ăn. Hoạt động được 15 năm. Income ổn định $20,000-$30,000/tháng. Thích hợp cho gia đình làm. Giá cả thương lương. Mọi chi tiết xin liên lạc Su Phan: 678-308-1152