• Thursday - Feb, 25 2021- 01:27AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

CẦN THỢ NAIL

Cần thợ có kinh nghiệm làm bột Pink & White và tay chân nước. Bao lương $3,000/tháng. Tiệm đông khách, hướng 20 East. Lương từ $4,000-5,000/tháng. Tiền tip nhiều. Xin liên lạc: 770-787-1702

ALAXA NAILS & SPA. Tiệm Mỹ trắng. Cần thợ Nam/Nữ biết làm đủ thứ, bao lương & cần thợ tay chân nước gấp. Đ/c: 10331 Industrial Boulevard, Covington, GA 30014. Xin liên lạc: 678-658-4342 (W) 678-704-3867 Duy