Tiệm vùng Cumming. Giá sang: 69K. Có 14 ghế spa, 10 bàn bột. Tiệm rộng 1,800 sqft, rent + CAM: $3,500. Khách 99% Mỹ trắng. Income 2019 khoảng $260,000. Thật lòng muốn mua xin gọi hoặc text: 678-549-0864

Tiệm ở Cumming, GA. Vì lý do gia đình có con nhỏ cần sang tiệm có 8 ghế (6 ghế lớn, 2 ghế baby). Khu Mỹ trắng, giá nail cao. Giá: 80K 470-695-4951

Cần nhiều thợ giỏi làm bột P&W và CTN. Lương trên $1,000/tuần, tip rất cao. Tiệm ở exit 13 Cumming, GA. Cách chợ HK 50'. L/L: 678-386-7493 (C)