• Friday - Sep, 18 2020- 11:10AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Cần thợ bột & TCN. Tiệm ở Dallas, GA. Trong khu Publix, Mỹ trắng 100%, giá nail cao, tip nhiều. Nếu ở Morrow có thể đi chung xe với chủ. 678-216-5129

Tiệm 1: Vùng Dallas & Tiệm 2: ở Thomaston, GA. Khu Mỹ trắng. Lương từ $4,000-$8,000/tháng, giá nail cao, tip hậu. Nếu cần sẽ bao lương. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Nếu ở Morrow có xe chở đi. Xin liên lạc: 470-473-8988

Tiệm trong Kroger shopping center, vùng Dallas, GA cách Marietta, Kennesaw 30 phút. Tiệm đông khách, lương cao, tip hậu. XLL: 404-668-6135 Tuấn