Có 2 tiệm nail. 1 tiệm đang hoạt động và 1 tiệm sắp khai trương nên cần nhiều thợ nail. Tiệm khu Mỹ trắng, vùng Dallas, GA. Lương từ $3,000-$7,000/tháng, giá nail cao, tip hậu. Nếu cần sẽ bao lương. Tiệm cách Marietta 20’, cách chợ HK 50’, cách Morrow 50’. Nếu ở Morrow có xe chở đi. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 404-539-8646