• Wednesday - Jan, 27 2021- 13:54PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

CẦN THỢ NAIL

Tiệm vùng Decatur, GA. Cách chợ HongKong 20 phút. Cần nhiều thợ bột có kinh nghiệm. Làm việc lâu dài. Bao lương $5,000-$6,000/tháng, tùy theo kinh nghiệm. Đóng cửa Chủ Nhật. Cần tuyển người muốn học nghề Chân Tay Nước. Sẽ được bao lương sau 7 ngày thực tập. Tiệm rộng rãi, sạch sẻ, Làm việc vui vẻ thoải mái. Tip cao. Xin liên lạc Tiffany: 404-769-0160

CẦN THỢ NAIL

Cần nhiều thợ bột & chân tay nước. Bao lương $4,500/tháng trở lên. Địa chỉ: 2630 Rainbow Way, Suite A, Decatur GA 30034. Xin vui lòng gọi: 404-451-8027