• Monday - Apr, 19 2021- 22:31PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Cần thợ bột + TCN. Lương tùy theo tay nghề. Tiệm gần Stone Mountain. Giá nail cao Tiệm cách Snellville 15 phút, cách chợ Trình 25 phút, cách Phở Đại Lợi 20 phút và cách chợ Hong Kong 15 phút. Cách chùa Ấn Độ 10 phút. Giá nail cao, tip nhiều. Nếu cần bao lương. Xin liên lạc Dung: 678-559-6654 (C)