• Monday - Apr, 19 2021- 22:13PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Tiệm lâu năm trong khu Kroger ở Dunwoody, vùng Mỹ trắng, Income cao. Thật lòng muốn mua XLL: 770-452-9492

CẦN THỢ NAIL GẤP

Cần thợ Nam/Nữ có kinh nghiệm biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước. Tiệm vùng Dunwoody, Sandy Spring, exit 30 East 285, cách chợ HK 15 phút. Tiệm lớn sạch sẽ. Khách Mỹ trắng. Giá cao, tip hậu. Xin gọi hoặc text: (xin để lại lời nhắn nếu không bắt máy). 404-314-0593