NEW! Cần thợ độc thận hoặc vợ chồng. Đảm bảo lương trên $4,500/ tháng, biết làm đủ thứ. Tiệm Nail Dinesty ở Duplin, GA. XLL: 404-563-3565 (Cell)