• Friday - Sep, 18 2020- 10:37AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

SANG TIỆM NAIL

Địa chỉ: 2125 Loganville Hwy, Suite 104 Grayson, GA 30017. Tiệm có 10 ghế, 8 bàn. Lease 5 năm + 5 năm option. Rent + Cam: $3,200. Rộng: 1,400 sqft. Electric tankless water heater. Có chương trình trả góp. Mọi chi tiết xin liên lạc Chinh Phan: 678-276-6839

Cần thợ Nam/Nữ làm tay chân nước hoặc biết làm đủ thứ càng tốt. Tiệm vùng Grayson/Loganville. Tiệm lớn, income cao, tip hậu. Bao lương tùy theo tay nghề. Mọi chi tiết xin liên lạc: 614-288-1653