Tiệm ở Hiram, cách Kenessaw 25', cách chợ HK 50', cần thợ nữ làm TCN, gel, bột, SNS... Lương từ $900-$1,100/tuần. Tiệm vui vẻ, hòa đồng. Xin liên lạc: 404-952-5455