• Friday - Sep, 18 2020- 11:16AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 4 kết quả.

Cần sang tiệm nail ở Johns Creek. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 770-623-0290 (W)

Nhà hàng Le Mekong ở Johns Creek cần tuyển đầu bếp chính, phụ bếp và nhân viên phục vụ có kinh nghiệm. Lương thỏa thuận. 770-622-5000

Tiệm ở East Cobb Marietta. Cần thợ biết làm everything. Lương cao, tip hậu. Tiệm đông khách, Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-643-0133 (C)

Cần thợ biết chân tay nước hoặc làm everything. Tiêm gần Johns Creek 141, kế bên Publix, vùng Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Bao lương nếu cần. Xin liên lạc: 678-691-6200