• Monday - Apr, 19 2021- 21:24PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Tiệm Paradise Nail & Spa đang cần gấp thợ Bột và TCN. Lương từ $4,500-$5,500/tháng, tùy khả năng. Tiệm làm vui vẻ, hòa đồng, sạch sẽ. Ai có nhu cầu xin liên lạc 770-422-4472

Cần gấp thợ bột & tay chân nước. Khu Mỹ trắng 100%, vùng Kennesaw, Acworth, Dallas – GA. Xin liên lạc: 404-641-9383 (C)