Tiệm ở Lovejoy, GA. Gần Walmart. Có 14 ghế, 8 bàn. Có thể mở rộng thêm thành 20 ghế. Máy giặt sấy, phòng wax riêng. Parking rộng rãi. 678-545-2076 (W)